Στις 20 Νοεμβρίου του 1989, υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Έως σήμερα έχει επικυρωθεί από 193 χώρες, ενώ δεν την έχουν επικυρώσει δύο. Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992.

Μέσα λοιπόν, στη σύμβαση αυτή, περιλαμβάνεται και ο χάρτης των δικαιωμάτων των παιδιών στον αθλητισμό. Σε αυτά τα δικαιώματα αντιστοιχούν ανάλογες υποχρεώσεις από την πλευρά των ενηλίκων, οι οποίοι πρέπει να εγγυηθούν:

1) Το δικαίωμα στη διασκέδαση και το παιχνίδι. Όλα τα παιδιά πρέπει να παίζουν και να διασκεδάζουν και δε θα πρέπει εμείς οι ενήλικες να πηγαίνουμε κόντρα στη φύση του παιδιού. Το παιδί είναι "καταδικασμένο" να παίζει.

2) Το δικαίωμα να αθλείται. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στον αθλητισμό και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση με...