Δικαιολογητικά

  • Πλήρως συμπληρωμένη την καρτέλα του αθλητή. Κατεβάστε εδώ.
  • Βεβαίωση παιδιάτρου που να βεβαιώνει για τη συμμετοχή του παιδιού σε αθλοπαιδιές.
  • Μία έγχρωμη φωτογραφία του αθλητή.
  • Βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου συνίσταται.