Όροι και προϋποθέσεις

Τα ακόλουθα αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των ΠΕΙΡΑΤΩΝ με τους οποίους θα πρέπει να συμφωνούμε κατά την εγγραφή μας στην ακαδημία και να ακολουθούμε για όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

  1. Όλοι οι παίκτες και οι συνοδοί τους, πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του πειρατικού.
  2. Όλοι οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι προκειμένου να εκπαιδευτούν στην ακαδημία μας.
  3. Το κόστος εγγραφής δεν επιστρέφεται. Εξαίρεση αποτελεί η μη τήρηση του όρου 7.
  4. Αν ένας παίκτης χτυπήσει και χρειαστεί ιατρική-νοσοκομειακή φροντίδα και κανένας γονέας ή συνοδός του παιδιού δεν είναι παρόν, τότε η ακαδημία έχει το δικαίωμα να βρει και να εφαρμόσει ιατρική φροντίδα ή νοσοκομειακή περίθαλψη για αυτόν τον παίκτη. Η ακαδημία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ιατρικά έξοδα που προκύψουν. Είναι ευθύνη του γονέα, συνοδού ή του ενήλικα παίκτη να πληρώσει τα τυχόν ιατρικά έξοδα. Όλοι οι παίκτες, συνοδοί και γονείς δεν θα έχουν καμία αξίωση κατά της ακαδημίας, ούτε να διεκδικήσουν αποζημίωση από την ακαδημία για οποιαδήποτε ιατρικά έξοδα, για οποιοδήποτε τραυματισμό που υπέστη ο παίκτης κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα. Εξαίρεση αποτελεί αν η ακαδημία είναι αμελής στο καθήκον της φροντίδας προς οποιοδήποτε παίκτη.
  5. Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του παιχνιδιού.
  6. Η ακαδημία έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει φωτογραφίες των παικτών της για το σκοπό της προώθησης των δραστηριοτήτων της, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία του κάθε παίκτη. Αν το όνομα ενός παίκτη πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, τότε εκ των προτέρων θα πρέπει να ληφθεί η σχετική έγκριση από τον γονέα-κηδεμόνα.
  7. Η ακαδημία έχει μηδενική ανοχή στη βία και στην καταχρηστική συμπεριφορά, όπως αυτή περιγράφεται στους κανόνες του ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ. Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απομάκρυνση από την ακαδημία και το κόστος εγγραφής θα επιστραφεί.