Όροι και προϋποθέσεις

Τα ακόλουθα αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των ΠΕΙΡΑΤΩΝ με τους οποίους θα πρέπει να συμφωνούμε και να ακολουθούμε με την εγγραφή μας στην ακαδημία. Είναι τα ακόλουθα:

  1. Όλοι οι παίκτες πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του πειρατικού.
  2. Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι προκειμένου να παίξουν για τους ΠΕΙΡΑΤΕΣ.
  3. Το κόστος εγγραφής δεν επιστρέφεται
  4. Στο ποσό της εγγραφής συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης, που καλύπτει οικονομικά την αποκατάσταση των νεαρών αθλητών από πιθανούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή μιας προπόνησης, ενώ επίσης είναι ασφαλισμένοι και για το διάστημα μίας ώρας πριν και μίας ώρας μετά από τον κάθε αγώνα ή προπόνηση. (ωστόσο συμβουλεύουμε να διαβάσουν οι γονείς προσεκτικά τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς δεν καλύπτονται όλοι οι τραυματισμοί και όλα τα ιατρικά έξοδα). Αν ένας παίκτης χτυπήσει και χρειαστεί ιατρική-νοσοκομειακή φροντίδα και κανένας γονέας ή συνοδός του παιδιού δεν είναι παρόν, τότε η ακαδημία έχει το δικαίωμα να βρει και να εφαρμόσει ιατρική φροντίδα ή νοσοκομειακή περίθαλψη για αυτόν τον παίκτη. Η ακαδημία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ιατρικά έξοδα που προκύψουν, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας ιατρικής φροντίδας, η οποία μπορεί να μην καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Είναι ευθύνη του γονέα, συνοδού ή του ενήλικα παίκτη να πληρώσει τα τυχόν ιατρικά έξοδα που δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Όλοι οι παίκτες, συνοδοί και γονείς δεν θα έχουν καμία αξίωση κατά της ακαδημίας, ούτε να διεκδικήσουν αποζημίωση από την ακαδημία για οποιαδήποτε ιατρικά έξοδα για οποιοδήποτε τραυματισμό που υπέστη ο παίκτης κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα. Εξαίρεση αποτελεί αν η ακαδημία είναι αμελής στο καθήκον της φροντίδας προς οποιοδήποτε παίκτη, όπως αυτή περιγράφεται στον κώδικα συμπεριφοράς της ακαδημίας.
  5. Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του παιχνιδιού.
  6. Η ακαδημία έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει φωτογραφίες των παικτών της για το σκοπό της προώθησης των δραστηριοτήτων της, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι φωτογραφίες δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία του κάθε παίκτη. Αν το όνομα ενός παίκτη πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, τότε εκ των προτέρων θα πρέπει να ληφθεί η σχετική έγκριση από τον γονέα-κηδεμόνα.
  7. Η ακαδημία έχει μηδενική ανοχή στη βία και στην καταχρηστική συμπεριφορά, όπως αυτή περιγράφεται στους κανόνες του ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ. Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απομάκρυνση από την ακαδημία και το κόστος εγγραφής θα επιστραφεί.